כל הזמן לומדים מתעדכנים מיישמים  מתקדמים מחדשים לכם בגורו

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
faq2
sites
docs
ibank
appraiser
lessons
economic
income
dayli
portfolio
product
tasuka
Search in pages
hands
tech
banks2
tools
professional
arsenalp
arsenal
reviews
סינון לפי קטגוריה

כל הזמן לומדים מתעדכנים מיישמים  מתקדמים מחדשים לכם בגורו

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
faq2
sites
docs
ibank
appraiser
lessons
economic
income
dayli
portfolio
product
tasuka
Search in pages
hands
tech
banks2
tools
professional
arsenalp
arsenal
reviews
סינון לפי קטגוריה

קבלת קוד יועץ

מספיק כתב הסמכה

משכנתה דיגיטלית

דגשים על הראל 60+

משכנתא הפוכה בלבד בשלב זה 

החל מגיל 60 ועד 94 ניתן לקבל % מסוים משווי הנכס 

לפי הצעיר מבין הלווים

5.3% ריבית קבועה צמודה

ניתן לא לשלם קרן וריבית/תשלום ריבית בלבד

אין צורך בביטוח חיים 

אין צורך בהכנסה

הילידים חותמים על מסמך ידיעה בלבד

שווי נכס מינמ’ 1מש”ח

גובה הלוואה מינמ’ 250 א’

 

מימון מקסימאלי על פי גיל


משכנתא הפוכה של הראל ניתן לקבל לפי טבלת גילאים 

כך שהחל מגיל 60 ניתן לקבל 15% משווי הנכס וכך זה עולה ב1% לכל שנה  

לדוג’ גיל 70 – 25% משווי הנכס 

גיל 80 – 35% משווי הנכס 

וכן הלאה 

טלפונים , מיילים ולינקים חשובים

שירות חוץ להראל עבור היועצים – ניסימוב אנילה 

052-8017218

anilatiby@gmail.com

 

אישור עקרוני

ניתן להגיש דרך אנילה

052-8017218 

anilatiby@gmail.com

גיל הלווה אליו מתייחסים

בהראל 60+ 

שווי הנכס תמיד יהא לפי הלווה הצעיר 

ביטוח משכנתה

דרישה לביטוח  נכס בלבד

 

חיווי אשראי

בודקים לכל עסקה ולכן שווה להבין האם הלקוח עם חיווי נקי או לא.

במידה והחיווי לא נקי זה לא סוף הסיפור.

התייחסות לחיווי אשראי שלילי

כל מקרה לגופו.

חשוב להבין בדיוק למה יש חיווי שלילי ולהכין מכתב מפורט עם הסיבות שהביאו לזה ועם פירוט של דרכי סיום הבעיות וכיסוי החובות.

במידה ואתם מאמינים בלקוח שלכם, תעשו כל שניתן להציג אותו באור חיובי ואל תוותרו מהר.

כניסה לאחר פיצוי מוסכם

הוצאת דוח יתרות לסילוק

צריך לבקש מהפקידים בהראל 

– 03-7547413

פקס – 03-7348954

הוצאת מכתב כוונות

צריך לבקש מהפקידים בהראל

03-7547413

 

הוצאת דוח התנהלות משכנתה שנתיים אחרונות

מחזור משכנתה

מחזור בולט לבוליט

מחזור כשיש יותר משליש פריים

גרירה

במקרים בהם יש ללוים משכנתה מצוינת והם רוצים לשמר את התנאים שלה עד שיקנו נכס חדש הם יכולים לגרור את המשכנתה לפיקדון.

על מנת לעשות את זה יש צורך לפתוח חשבון פיקדון בסניף בו הם מנהלים חשבון, להפקיד שם 5% מערך המשכנתה הקיימת ואז לגרור לשם את המשכנתה.

המשכנתה תמשיך לרדת כרגיל וברגע שהלווים ימצאו נכס חדש, הם יוכלו לגרור אליו את המשכנתה שיושבת בפיקדון.

על מנת לגרור לפיקדון יש להציג חוזה מכר של הנכס עליו יושבת המשכנתה.

יש שתי אפשרויות בגרירה:

1.פיקדון מותנה – במצב שאין ללקוחות את הכסף של המשכנתה להפקדה בפיקדון. במקרה כזה, יצא מכתב כוונות לגרירה שאם הקונים יעבירו את הכסף לפיקדון ישוחרר הנכס משיעבוד.

2.במידה ויש כסף שלא תלוי במכירה, מפקידים אותו לפיקדון והבנק משחרר את הנכס משיעבוד.

במקרה של גרירה, לא צריך להציג הכנסות אבל הבנק מברר עם הלקוחות את הסטטוס שלהם

על מנת לגרור את המשכנתה יש צורך לדבר עם הפקיד/ה בסניף ולקבל הנחיות

במידה ויש ללקוחות שלכם משכנתה מצוינת והם מכרו את הבית שלהם וקנו חדש ניתן לגרור את המשכנתה לבית החדש.

על מנת לעשות את זה יש צורך לדבר עם הבנק ולקבל הנחיות ברורות

 

גרייס

גישור

המשכנתא של הראל 60+ הינה הלוואת גישור ללא תוקף 

לווה תומך

אין צורך בילדים ערבים

על מנת להסיר לווה תומך יש לבצע המחאת חייבים.

הגשת בקשה להסרת הלווה התומך תתבצע רק כאשר הלווים יכולים , ברמת ההכנסות שלהם, להחזיק את המשכנתה על פי יחס החזר.

הסרת הלווה התומך מותנית בהגשת בקשה וקבלת אישור מסודר

השבת הון עצמי

ועדת אשראי

אין – הסכום המקסימלי שניתן לקבל זה עד 2.3מ’ 

עוגנים

העוגנים בכלל: בנק ישראל

 

שחרור בחלקים

ניתן לשחרר בחלקים לפי חוזה

הנחה בפתיחת תיק

סוגי עסקאות:

עסקה יחסית פשוטה.

שלב 1

הכנת התיק בצורה מושלמת להגשה.

צילום ת.ז+ספח פתוח וקריא

שלושה תלושי שכר אחרונים

 

תדפיס עוש שלושה חודשים אחרונים

נסח טאבו של הנכס

חוזה רכישה מלא

שאלון בירור צרכים פיננסים.

שלב 2

הגשת התיק במייל לאנילה 

שלב 3

ביקור בית 

שלב 4 

שמאות

שלב 5

קביעת חתימות בבית הלקוח 

שלב 6

 

החזרת כל הבטחונות לבנק. שליחה של התיק לבחינה.

במידה ויש השלמות משלימים ובמידה ולא הכסף עובר.

 

 

כיום כלל מאפשר למשכן דירות מפוצלות.

השמאי יתייחס לעלות השבת הנכס למצבו הקודם וזה יהיה המחיר הקובע למשכנתה.

לדוגמה: מחיר הנכס המפוצל הוא 2 מיליון ויעלה 100,000 ש”ח להשיב את הנכס למצב שבו אין פיצול אז המחיר הקובע למשכנתה הוא 1.9 מיליון

במידה והדירה מפוצלת ליותר מ 2 חשוב לוודא עם הבנקאי לפני שהם יסכימו לשעבד.

שלב 1

הכנת התיק בצורה מושלמת להגשה.

צילום ת.ז+ספח פתוח וקריא

שלושה תלושי שכר אחרונים

שומת מס ואישור רואה חשבון

תדפיס עוש שלושה חודשים אחרונים

נסח טאבו של הנכס

חוזה רכישה מלא

שאלון בירור צרכים פיננסים.

שלב 2

הגשת התיק לאנילה במייל .

שלב 3

אישור וקבלת הצעה לריביות על התמהיל המבוקש.

שלב 4 (במידה והבנק היה הכי טוב ברמת הריבית)

קבלת רשימת שמאים והוצאת שמאי לשמאות (הלקוח עושה את זה מול השמאי)

שלב 5

קביעת חתימות .

שלב 6

חתימות בבנק ובטחונות: ביטוחים – חיים לכל אחד מהלווים על הסכום המלא של המשכנתה. נכס- על פי ערך כינון שהשמאי נתן.

רשם משכונות – הבנק עושה.

יפוי כוח נוטריוני – שווה להזמין נוטריון לבנק.

כתבי התחייבות למוכרים ולאחר מכן רישום הערת אזהרה לטובת הבנק.

שלב 7

החזרת כל הבטחונות לבנק. שליחה של התיק לבחינה.

במידה ויש השלמות משלימים ובמידה ולא הכסף עובר.

חשוב:

במידה ועובר זמן מהחתימה לסיום שלב הבטחונות הבנק יבקש השלמה של תלושים/אישורי רואה חשבון ותדפיסי עוש.

במקרה הזה תלוי עד כמה גדולה חריגת הבנייה. גם כאן, בדרך כל, השמאי מעריך כמה יעלה לתקן את חריגת הבנייה  והמחיר של השמאות יהיה מחיר החוזה פחות העלות לתיקון חריגת הבנייה.

שלב 1

הכנת התיק בצורה מושלמת להגשה.

צילום ת.ז+ספח פתוח וקריא

שלושה תלושי שכר אחרונים

שומת מס ואישור רואה חשבון

תדפיס עוש שלושה חודשים אחרונים

נסח טאבו של הנכס

חוזה רכישה מלא

שאלון בירור צרכים פיננסים.

שלב 2

הגשת התיק בדיגיטל ואז ניתן למשוך לסניף או להמשיך טיפול בדיגיטל.

שלב 3

קבלת הצעה לריביות על התמהיל המבוקש.

שלב 4 (במידה והבנק היה הכי טוב ברמת הריבית)

קבלת רשימת שמאים והוצאת שמאי לשמאות (הלקוח עושה את זה מול השמאי)

שלב 5

קביעת חתימות בבנק.

שלב 6

חתימות בבנק ובטחונות: ביטוחים – חיים לכל אחד מהלווים על הסכום המלא של המשכנתה. נכס- על פי ערך כינון שהשמאי נתן.

רשם משכונות – הבנק עושה.

יפוי כוח נוטריוני – שווה להזמין נוטריון לבנק.

כתבי התחייבות למוכרים ולאחר מכן רישום הערת אזהרה לטובת הבנק.

שלב 7

החזרת כל הבטחונות לבנק. שליחה של התיק לבחינה.

במידה ויש השלמות משלימים ובמידה ולא הכסף עובר.

חשוב:

במידה ועובר זמן מהחתימה לסיום שלב הבטחונות הבנק יבקש השלמה של תלושים/אישורי רואה חשבון ותדפיסי עוש.

ברכישה עקב גירושים הבנק רוצה לראות משכנתה בפועל על הקונה לפני שהוא מעביר כסף למוכר.

 

הבנק מנפיק למוכר מכתב שמבטיח לו העברת כספים מיד אחרי שינוי הרישום בטאבו.

בגדול, הבנק ממשכן נכסים שהם במושה אבל לא באופן גורף.

על מנת לבדוק היתכנות יש צורך ב:

חוזה חתום

שמאות 

שרשורי בעלות

 

תושבי חוץ צריכים להגיע לסניפים יעודיים שמטפלים בתושבי חוץ.

 

 

עסקה יחסית פשוטה.

שלב 1

הכנת תיק בצורה מושלמת לבנקים:

צילום ת.ז+ספח פתוח וקריא

שלושה תלושי שכר אחרונים

שומת מס ואישור רו”ח

תדפיס עוש

אישור זכויות

חוזה מלא עם כל הנספחים

פנקס שוברים וצילום השוברים ששולמו

כל מקרה לגופו.

 

אין לבנק בעיה לבצע תחת ההנחות שהכל הולך לחשבון הכונס וכשיש אישור משפטי להכל כולל הכל.

מבנה מסוכן

לקוחות ללא הכנסות

 

שמאות

שמאות מורחבת מול שמאים של חברת הביטוח

חתימות בבנק

החתימות נעשות בבית הלקוח מול עורך דין מטעמו

שטרות משכנתה

בקשה לקבלת שטרות משכנתה במייל:

 

שינוי הרשאה לחיוב חודשי

לקריאה על התהליך תלחצו על הכפתור

 

מחיקת שיעבודים

הקפאת משכנתה

פירעון מוקדם

ניהול המשכנתה אחרי קבלת הכסף

קורס תקינות לשונית

מטרת הקורס ‘תקינות לשונית ליועצים פיננסיים’ היא לנסות ולצמצם במעט מגוון שגיאות נפוצות וצורמות באופן
הדיבור שלכן ושלכם, נשות ואנשי המקצועות הפיננסים. 

סמינר ניהול זמן

  • מי שחושב או חושבת שיש להם זמן בשפע לעשות את כל מה שהם רוצים.
  • מי שחושב שברגע שהוא רק יסיים את הדבר הזה הוא יתפנה למה שבאמת חשוב.
  • מי שחושבת שלהשאיר במייל מיילים שלא נקראו ורק נסיים מה שצריך ונחזור אליהם.

רב מסר - דיוור אלקטרוני ודפי נחיתה

כניסה לניסיון חינם

אתר תמונות ברישיון

מגוון רחב של תמונות, סרטונים ומוסיקה לשימוש באתרים וברשתות החברתיות

מערכות חכמות
אייקון צ'קליסטים

מערכת צ'קליסטים

מערכת מסמכים

מערכת תיקים

מערכת ביצוע תיקים

מ - 0 ל - 1

מ - 1 ל - 5

השוואת בנקים

מערכת השוואת נתוני בנקים

השוואת בנקים

מערכת השוואת נתוני חוץ בנקאי

אתם שואלים אנחנו עונים?

מערכת התנגדויות

שאלון לפני ייעוץ לועדת תמהילים